AGS Laboratorium

Odpowiednie oprzyrządowanie pozwala na weryfikację połączeń klejonych i mechanicznych  na etapie projektu, podczas wstępnego, jak i głównego montażu, oraz sprawdzenie powykonawcze. Stosowane przez firmę AGS metody pozwalają na sprawdzenie, czy stosowane przez wykonawcę rozwiązania i związane z nią przestrzeganie rygorów technologicznych, pozwalają spełnić wymagania projektowe. Cały zestaw działań sprawdzających konieczne rozwiązania pozwala na bezpieczny montaż oraz użytkowanie każdej elewacji z naszym systemem.

Laboratorium AGS dysponuje sprzętem do badania w zakresie:

  • pomiaru wytrzymałości połączeń klejonych wszelkiego rodzaju okładzin elewacyjnych do podkonstrukcji – metoda wykonania na budowie i w laboratorium AGS,
  • pomiaru sił osadzenia kotew tylno – nacięciowych w okładzinach typu beton GRC, włóknocement, HPL, kamień, ceramika itp. – metoda wykonania na budowie i w laboratorium AGS,
  • pomiaru sił osadzenia elementów zatapianych w okładzinach z betonu architektonicznego – metoda wykonania na budowie i w laboratorium AGS,
  • pomiaru wytrzymałości połączeń rusztu aluminiowego – metoda wykonania na budowie i w laboratorium AGS,
  • pomiaru nośności konsol i rusztu pod elewacje wentylowane – metoda w laboratorium AGS,
  • pomiaru nośności konsol do ścian warstwowych (klinkier itp.) – metoda w laboratorium AGS,
  • pomiaru łączników typu Izofix – metoda w laboratorium AGS.

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA