Doradztwo i projektowanie

Doradztwo

Firma AGS Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę usług doradczych, które pozwalają na bezpieczne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Kadrę pracowniczą tworzą wykwalifikowani specjaliści o szerokich kompetencjach technicznych (w tym R&D), zarzadzania procesami realizacji budowy oraz finansami.

Szczegółowy zakres naszych usług doradczych to:

 • doradztwo techniczne,
 • nadzorowanie inwestycji związanej z procesem projektowym i realizacyjnym elewacji budynku.
 • doradztwo przy wprowadzaniu indywidualnych rozwiązań technicznych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych,
 • sporządzenie wycen i kosztorysów,
 • uzyskiwanie uzgodnień dotyczących p.poż. i innych wymaganych przepisami

Zakres prac jest uzależniony od oczekiwań zleceniodawcy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu prac indywidualnie dla każdego projektu. Wszystkie prace wykonywane są z dbałością o interesy zleceniodawcy.

Projektowanie

Firma AGS Sp. z o.o., poza opracowywaniem wszelkiego rodzaju systemowych technik zamocowań, na co dzień zajmuje się również projektowaniem elewacji lub jej elementów składowych. W ramach tych usług oferuje klientom:

 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opracowywanie tzw. detali wiodących do uzgodnień architektonicznych,
 • projektowanie indywidualnych rozwiązań dedykowanych pod konkretny obiekt,
 • opracowania projektowe w fazie koncepcji,
 • wykonywanie projektów warsztatowych i montażowych elewacji,
 • opracowywanie zestawień do zamówień materiałowych,
 • uzgadnianie projektów z akredytowanymi instytucjami technicznymi oraz biurami architektonicznymi,
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej oraz jeżeli jest to konieczne jednostkowego zastosowania w obiekcie.
 • obliczenia i analizy cieplne zastosowanych rozwiązań w aspekcie montażu do elementów budynków,
 • obliczenia i analizy konstrukcyjno-wytrzymałościowe.

Posiadana wiedza techniczna oraz doświadczenie zdobyte podczas realizowania projektów pozwala firmie AGS świadczyć wysokiej jakości usługi i sprostać wymaganiom klientów. Projekty opierają się o najnowsze rozwiązania techniczne, które za każdym razem są maksymalnie zoptymalizowane i dostosowane do obowiązujących przepisów.

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA