/Kontakt
Kontakt 2017-08-02T16:05:52+00:00

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

AGS Sp. z o.o.

ul. Kleszczowa 18
02-485 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
Gostynin, Ul. Ziejkowa 5, 09-500

tel: +48 24 235 40 79
tel: +48 734 467 220
tel: +48 734 467 222

biuro@ags.org.pl
www.ags.org.pl

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
NIP: 777-315-69-89
REGON: 301362428
KRS: 0000349006