Odpowiedzialność społeczna

Firma AGS Sp. z o.o. w swej działalności kieruje się mottem

“Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”

– ALBERT EINSTEIN.

Naszym celem jest budowanie organizacji, która jest przyjazna dla zatrudnionych osób i otwarta na wspieranie wszelkiego rodzaju działań społecznych związanych z ochroną środowiska jak i przedsięwzięć społecznych i charytatywnych.

Najważniejsze aspekty naszej odpowiedzialności społecznej to:

  • Projektowanie rozwiązań wpływających pośrednio i bezpośrednio na ochronę środowiska naturalnego. Tym samym ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne
  • Budowanie przyjaznej firmy dla osób w niej zatrudnionych
  • Rzetelność i solidarność w kontaktach z klientami i dostawcami
  • Budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną
  • Zaangażowanie w rozwój nauki, wspieranie przedsięwzięć społecznych i charytatywnych