Project Description

Galeria Północna

Lokalizacja: Warszawa

Zakres realizacji: dostawa systemu podkonstrukcji AGS składającego się z konsol nierdzewnych HI+ o wysięgach do 1m długości wraz z podkonstrukcją stalową

Powrót do wyboru realizacji