Project Description

Ogrodowa 8 Office

Lokalizacja: Łódź

Zakres realizacji: dostawa systemu podkonstrukcji AGS składającego się z konsol nierdzewnych HI+ oraz rusztu aluminiowego

Powrót do wyboru realizacji