Projekty ze wsparciem Unii Europejskiej

  • Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi
Zobacz projekt

  • Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o.
Zobacz projekt