Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej

Firma AGS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pod tytułem „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o. ”  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Należy nadmienić, że projekt miał na celu zoptymalizowanie innowacyjnych rozwiązań AGS dedykowanych do mocowania elewacji wentylowanych w zakresie paramentów nośnych oraz przewodzenia termicznego łącznika. W wyniku powyższych działań powstały sprawozdania z prac badawczych wykonanych przez Politechnikę Warszawską również przy udziale Instytutu Techniki Budowlanej.