Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej

Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi”

Celem projektu  jest wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach. Projekt polegać będzie na zakupie linii technologicznej do cięcia laserowego, niezbędnej do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu: 2 219 519, 63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 849 983,65 PLN