Wikitechnika

Konsole pasywne AGS HI+ są to innowacyjne łączniki budowlane, które ograniczają w znaczny sposób przewodzenie zimna w głąb budynku. Charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, niwelując punktowe mostki termiczne. Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej U = 0,20 W/m2*K , jaki zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej będzie obowiązywał od 2021 roku.

Izoterma badanie konsole pasywne HI+ AGS stal nierdzewna

Rys. 1. Wykres rozkładu izoterm przy zastosowaniu konsol pasywnych HI+

Izoterma badanie konsole aluminium BSP bracket system polska

Rys. 2. Wykres rozkładu izoterm przy zastosowaniu konsol aluminiowych

Rys. 1 dowodzi, że w przypadku konsoli HI+ wykonanej ze stali nierdzewnej bez tzw. termopodkładek w skuteczny sposób ograniczono przewodzenie zimna do ściany przykrytej wełną mineralną. Rozkład izoterm pokazuje, że w miejscu styku konsoli z murem mamy temperaturę ponad 15ºC, a cały mur na wskroś przez swoją grubość nie wykazuje znacznych zaburzeń termicznych.

Natomiast rys. 2 dowodzi, że w przypadku konsoli wykonanej z aluminium również bez termopodkładek izoterma temperatury 0ºC przesunęła się w głąb ściany. Natomiast inne izotermy pokazują na murze znaczne straty ciepła poprzez przekazywanie przez aluminium ujemnych temperatur.

Poniższe wykresy pokazują w jak istotny sposób zmienia się grubości ocieplenia od zastosowania różnych łączników budowlanych, tak aby spełnić warunki dla U=0,23 W/m2K ; U=0,20 W/m2K; U=0,10 W/m2K.

Wykres konsole AGS HI+, stal, aluminium BSP wełna współczynnik przenikania ciepła

Wykres 1. Zależność ilości ocieplenia od zastosowanych łączników budowlanych

Wykres konsole AGS HI+, stal, aluminium BSP wełna współczynnik przenikania ciepła

Wykres 2. Zależność ilości ocieplenia od zastosowanych łączników budowlanych

 • Bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej: współczynnik przewodzenia ciepła konsol HI+ równy λ = 4,3W/(m*K)
 • Spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej związanych z oszczędnością energii wymaganych od 2021r. zgodnie z WT

kalkulator termiczny AGS konsole nierdzewne pasywne łączniki budowlane współczynnik przenikania ciepła

 • Możliwość wykonania konsol z jednego elementu do 1m długości
  konsole AGS HI HI+ standardowe zamówienie
 • Spełnienie przepisów zawartych w §225 oraz §216 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie
 • Nie ma konieczności stosowania podkładek termicznych pomiędzy konsolą, a podłożem nośnym (żelbetem), ponieważ nie zachodzi korozja między wżerowa
 • Konsole AGS wykonane są ze stali nierdzewnej, czyli materiału niekpiącego, niedymiącego i nierozprzestrzeniającego ognia
 • Konsole AGS przy grubości ścinek 2mm (konsole HI) oraz 3mm (konsole HI+) charakteryzują się bardzo dobrą nośnością, potwierdzoną raportem z badań przeprowadzonych w warunkach Badania zostały oparte na metodzie opisanej w ETAG 034:2012
 • Wszelkie okładziny można mocować do podkonstrukcji AGS w sposób mechaniczny (nity, wkręty) lub poprzez klejenie.
 • Poniżej przedstawiono fragmenty przykładowych tabeli z poprawkami od mostków termicznych ze względu na konsole oraz ze względu na kołki mocujące wełnę. W celu uzyskania wartości dla innych szerokości współpracujących proszę o kontakt z działem doradczo-technicznym.

tabela poprawki termiczne AGS termika współczynnik przenikania ciepła

W celu prawidłowego wyliczenia poprawionego współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych Uc, należy wybrane wartości z wyżej podanych tabel zsumować ze współczynnikiem przenikania ciepła U wg poniższego wzoru:

Uc = U + λU (konsole) + λU (kołki)

Przykład. Współczynnik przenikania dla ściany zewnętrznej o parametrach:

 • ściana żelbetowa grubości 20 cm o λ = 2,3 W/(m*K)
 • wełna mineralna grubości 18 cm o λ = 0,031 W/(m*K)
 • tynk wewnętrzny gipsowy grubości 0,5 cm o λ = 0,35 W/(m*K) wynosi U = 0,165 W/(m^2*K)

Podstawiając do wzoru i wybierając odpowiednie poprawki z tabel dla konsol nierdzewnych AGS HI+ o szerokości współpracującej 0,17m ( wynosi 0,009 W/)m^2*K) ) oraz stosując kołki nierdzewne (wełna gr. 18 cm o λ = 0,031 W/(m*K) wynosi 0,017W/m^2*K) ). Z tego:

Uc = 0,165 + 0,009 + 0,017 W/m^2*K

Uc = 0,191 W/m^2*K

 • Możliwość montażu podkonstrukcji AGS powyżej 25 metra wysokości budynku – spełnienie §216 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Uniemożliwienie odpadania elementów okładzin elewacyjnych w czasie co najmniej 120 minut dzięki zastosowaniu podkonstrukcji AGS

konsole AGS paragraf 225 KOT REI 120 pasywne łącznikiSystem podkonstrukcji nośnej AGS, czyli konsole AGS i profil aluminiowy T* z wkładami ze stali nierdzewnej zapewniają nieodpadanie elementów okładzin elewacyjnych w czasie, co najmniej 120 minut. Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB na potwierdzenie powyższego wydał Ocenę nr LBO-010-O/16.Teownik zbrojony stal nierdzewna aluminium AGS konstrukcjaW celu poznania specyfiki w/w układu proszę o kontakt z działem doradczo technicznym.