NIERDZEWNE HI

Nierdzewne konsole AGS HI o grubościach 2 mm lub 3 mm ograniczają w sposób znaczący migrację temperatury w głąb ściany.

Charakteryzują się one niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ= 17 W/(m*K), tym samym niwelując punktowe mostki termiczne. Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej U = 0,23w / m2*K , jaki zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej obowiązuje od 2017 roku.

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA