Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi”

Celem projektu  jest wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach. Projekt polegać będzie na zakupie linii technologicznej do cięcia laserowego, niezbędnej do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu: 2 219 519, 63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 849 983,65 PLN

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA