Wdrożenie na rynek łączników budowlanych o podwyższonych parametrach termicznych do zamocowań ciężkich elementów elewacyjnych

 

Celem projektu jest wdrożenie do oferty produktowej AGS opracowanych w toku prac badawczo-rozwojowych znacząco udoskonalonych elementów złącznych do zastosowań przy okładzinach ciężkich (wcześniej opracowano i wdrożono w firmie łączniki dla zastosowań lekkich), dedykowanych rozwiązaniom energooszczędnego budownictwa wielkogabarytowego.

 

Całkowita wartość projektu: 1 544 929,20 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 654 202,20 PLN.

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA