Zawiesia sufitowe i instalacyjne

Konsole wewnętrzne AGS są dedykowane do montażu okładzin ściennych i sufitowych w budynkach.

Standardowe konsole HI oraz HI+ można wykonywać z jednego elementu do 1 metra długości. Pozwala to wykonywać sufity podwieszane. Długości konsol wykonujemy na zamówienie.

Poniżej przedstawione przykładowe zawiesie sufitowe AGS.

Konsole AGS HI oraz HI+ można wykorzystać także przy zawiesiach instalacyjnych.

Poniżej przedstawione przykładowe zawiesia instalacyjne AGS

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA