POBIERZ KATALOG

Pozostałe elementy

Przegroda balkonowa PB-01

System PB-01 to zestaw montażowy, pełniący w budownictwie i architekturze funkcję przegrody balkonowej. Konstrukcja składa się z konsol pasywnych oraz z profili pionowych, wykonanych ze stali pokrytej innowacyjną powłoką Magnelis®. Zastosowana technologia zapewnia pełną ochronę powierzchni elementów i krawędzi cięcia przed korozją nawet w środowisku o klasie korozyjnej C5.

Składowe konstrukcji dobierane są na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniających wysokość budynku, rodzaj zastosowanej okładziny oraz strefę wiatru, obowiązującą w danej lokalizacji, dzięki czemu zyskujemy pewność, że system będzie trwały i bezpiecznie zamontowany.

Podstawę systemu stanowią bestsellerowe konsole pasywne AGS – ich specjalnie zaprojektowane kształty oraz otworowania przyczyniają się do uzyskania doskonałych parametrów izolacyjnych budynków. Konsole pasywne niwelują także powstawanie punktowych mostków termicznych. 

Przegroda balkonowa PB-01 jest systemem pasywnym, zaliczanym do rozwiązań nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Dodatkowo wyroby AGS zostały przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej pod względem §225 WT budynków w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut.

Przegrody balkonowe PB-02

System PB-02 to zestaw montażowy, pełniący w budownictwie i architekturze funkcję przegrody balkonowej. Konstrukcja składa się z profili pionowych, wykonanych ze stali pokrytej innowacyjną powłoką Magnelis®. Zastosowana technologia zapewnia pełną ochronę powierzchni elementów i krawędzi cięcia przed korozją nawet w środowisku o klasie korozyjnej C5.

Wykorzystanie konstrukcji PB-02 zalecamy w przypadku budynków, w których chcemy ograniczyć otwory w stropie powstałe w wyniku montażu mechanicznego.

Elementy dobierane są na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniających wysokość budynku, rodzaj zastosowanej okładziny oraz strefę wiatru, obowiązującą w danej lokalizacji, dzięki czemu zyskujemy pewność, że system będzie trwały i bezpiecznie zamontowany.

Przegroda balkonowa PB-02 jest systemem pasywnym, zaliczanym do rozwiązań nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Dodatkowo wyroby AGS zostały przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej pod względem §225 WT budynków w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut.

Przedłużki do konsol

Przedłużka do konsoli umożliwiająca zmianę wysięgu standardowej konsoli od 20 do 45 mm. Przedłużka posiada spinkę do wstępnego montażu jak w standardowej konsoli. Przedłużka wykonana z tego samego materiału co konsola.

Adapter

Adapter do zmiany mocowania z pionowego na poziomy przy konieczności wykonania poziomego rusztu i użyciu standardowych konsol systemu AGS. Adapter posiada spinkę do wstępnego montażu jak w standardowej konsoli.