POBIERZ KATALOG

Zintegrowany ze ścianą budynku, indywidualnie zaprojektowany system elewacji wentylowanej BIPV (Building Integrated Photovoltaics) do montażu paneli fotowoltaicznych na elewacji.

System BIPV 03 projektu i produkcji spółki AGS charakteryzuje się zastosowaniem profili ciągłych, umożliwiających montaż systemu elewacyjnego dedykowanego dla modułów szkło-szkło (bezramkowych) w orientacji pionowej. Mocowanie odbywa się za pomocą klejenia modułów do podkonstrukcji.

System BIPV 03 pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji budynków niskich i średniowysokich.

Konstrukcja zapewnia spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymogów prawnych dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości elementów montażowych.

Do najważniejszych cech systemu z punktu widzenia Inwestora należą:

 • niepalność materiałów mocujących AGS,
 • kwalifikacja systemów AGS jako NRO – nierozprzestrzeniające ognia,
 • cyrkulacja powietrza dzięki szczelinie wentylacyjnej 20 mm,
 • spełnienie nowych wymagań Warunków Technicznych związanych ze współczynnikiem ciepła (Ucmax = 0,20 W/m2⋅K),
 • spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut,
 • odporność na korozję do klasy korozyjnej środowiska C5.

Składowe systemu:

  • konsole (Nierdzewne HI, Nierdzewne HI+ 2 mm lub 3 mm, Magnelis® HI+),
  • profile pionowe aluminiowe T,
  • profile punktowe W1 z gumką,
  • profile kątowe ciągłe ze specjalnym frezowaniem pod W1,
  • zabezpieczenie mechaniczne elementu.