POBIERZ KATALOG

Projekty unijne

PROJEKT ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Wdrożenie na rynek łączników budowlanych o podwyższonych parametrach termicznych do zamocowań ciężkich elementów elewacyjnych

Celem projektu jest wdrożenie do oferty produktowej AGS opracowanych w toku prac badawczo-rozwojowych znacząco udoskonalonych elementów złącznych do zastosowań przy okładzinach ciężkich (wcześniej opracowano i wdrożono w firmie łączniki dla zastosowań lekkich), dedykowanych rozwiązaniom energooszczędnego budownictwa wielkogabarytowego.

Całkowita wartość projektu: 1 544 929,20 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 654 202,20 PLN.

PROJEKT ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi”

Celem projektu  jest wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach. Projekt polegać będzie na zakupie linii technologicznej do cięcia laserowego, niezbędnej do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu: 2 219 519, 63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 849 983,65 PLN

 

PROJEKT ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Firma AGS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pod tytułem „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o. ”  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Należy nadmienić, że projekt miał na celu zoptymalizowanie innowacyjnych rozwiązań AGS dedykowanych do mocowania elewacji wentylowanych w zakresie paramentów nośnych oraz przewodzenia termicznego łącznika. W wyniku powyższych działań powstały sprawozdania z prac badawczych wykonanych przez Politechnikę Warszawską również przy udziale Instytutu Techniki Budowlanej.