POBIERZ KATALOG

Przewaga konkurencyjna

Innowacyjny i zoptymalizowany proces produkcyjny pozwala AGS na zaoferowanie obecnie najbardziej konkurencyjnych cen pasywnych systemów zamocowań.

Produkcja pod wymiar wszystkich elementów elewacyjnych, zapewnia Klientom optymalizację kosztową na poziomie 20-30%.

Trzy nowoczesne linie produkcyjne, pozwalają na uniezależnienie nie się od wykonawców zewnętrznych.

Konkurencyjne ceny dzięki współpracy z Energy5 oraz realizacji wspólnej polityki zakupowej. Dzięki wyższej skali zamówień AGS osiąga najlepsze ceny surowców.

Rozwiązania pasywne, wykonane przy wykorzystaniu innowacyjnej powłoki metalicznej, gwarantują ochronę w nawet najbardziej agresywnych warunkach środowiskowych do klasy korozyjnej C5.

Atuty powłoki metalicznej Magnelis®

Jedyna powłoka metaliczna certyfikowana do stosowania w środowisku C5.

Najlepsza i najbardziej efektywna alternatywa kosztowa dla aluminium, stali nierdzewnej oraz cynkowania zanurzeniowego.

Zgodność z alkaicznymi materiałami budowlanymi, takimi jak beton, zaprawa murarska.

Zredukowane oddziaływanie na środowisko dzięki mniejszej o 75% zawartości cynku i nawet o 75% wolniejszemu procesowi wypłukiwania cynku.

Powłoka w 100% nadaje się do wtórnego przerobu i nie zawiera jakichkolwiek szkodliwych substancji.

Produkt spełnia wymogi certyfikacji
LEED i BREEAM.

Klasyfikacja korozyjności atmosfer

Strefa I (kategoria C-5) – atmosfera przemysłowa o wyjątkowo silnym działaniu korozyjnym, obejmująca:

  • obszar całego Górnego Śląska od elektrowni Łaziska Górne do elektrowni Łagisza, okolice Częstochowy i Krakowa,
  • obszar południowo-zachodniej Polski obejmujący: Legnicko-Głogowskie Zagłębie Przemysłowe oraz elektrownię Turów,
  • okolice dużych zakładów przemysłu chemicznego tj. Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Tarnów, Puławy, Włocławek, Police oraz Petrochemia Płock,
  • zespół elektrowni PAK (Pątnów-Adamów-Konin).

Strefa II (kategoria C-4)  – miejsko-przemysłowa i nadmorska o średnim narażeniu korozyjnym, obejmująca:

  •  duże aglomeracje miejskie i ich najbliższe okolice, a zwłaszcza Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa.

Strefa III (kategoria C-3 i C-2) – wiejska o średnim i słabym działaniu korozyjnym, obejmująca:

  •  rejony nieuprzemysłowione miejskie i wiejskie.

W Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono badania porównawcze systemów zamocowań elewacji wentylowanych AGS.

Badania potwierdziły trwałość w warunkach pożaru i spełnienie wymogów §225 Warunków Technicznych budynków w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Konsola z powłoką cynkową ze stali GD 350 gr. 2,5mm

Konsola nierdzewna gr.3mm

Konsola aluminiowa, niepasywna
W zależności od kształtu i wielkości konsoli współczynnik izolacyjności termicznej wynosi odpowiednio:Wartość z normy:
Rozkład izoterm – współczynnik przenikania ciepła


Rysunek nr 1

Rysunek nr 2Rysunek nr 3

Konsole pasywne AGS HI+ (ze stali GD 350 i konsole nierdzewne) są to innowacyjne łączniki budowlane, które ograniczają w znaczny sposób przewodzenie zimna w głąb budynku. Charakteryzują się :

  1. bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, niwelując punktowe mostki termiczne
  2. umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej U = 0,20 W/m2*K, jaki zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej obowiązuje od 2021 roku.

Rys. 1 i rys. 2 dowodzi, że w przypadku konsoli HI+ wykonanych ze stali GD350 i ze stali nierdzewnej bez tzw. termopodkładek w skuteczny sposób ograniczono przewodzenie zimna do ściany przykrytej wełną mineralną. Rozkład izoterm pokazuje, że w miejscu styku konsoli z murem mamy temperaturę ponad 15ºC, a cały mur na wskroś przez swoją grubość nie wykazuje znacznych zaburzeń termicznych.

Natomiast rys. 3 dowodzi, że w przypadku konsoli wykonanej z aluminium również bez termopodkładek izoterma temperatury 0ºC przesunęła się w głąb ściany. Natomiast inne izotermy pokazują na murze znaczne straty ciepła poprzez przekazywanie przez aluminium ujemnych temperatur.