POBIERZ KATALOG

Fasada fotowoltaiczna

Systemy BIPV od firmy AGS to dwa rodzaje systemów do mocowania modułów fotowoltaicznych na ścianie elewacji: klejone oraz mocowane mechanicznie. Podkonstrukcje klejone stosuje się do montażu modułów bezramkowych – typu szkło-szkło, natomiast podkonstrukcje mocowane mechanicznie do montażu modułów z ramkami. W obu rozwiązaniach możliwe jest mocowanie w układzie pionowym, jak i poziomym.

BIPV system od AGS – innowacyjny sposób montażu paneli fotowoltaicznych na elewacji

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przyjmuje się, że na budynkach wysokich i wysokościowych (tj. ponad 25 m nad poziomem terenu) konstrukcje fotowoltaiczne powinny być mocowane w sposób mechaniczny. W tym przypadku podkonstrukcje powinny być również wykonane z materiałów niepalnych. Warto podkreślić, że systemy BIPV produkcji AGS są materiałami o potwierdzonych cechach pożarowych, dlatego kwalifikuje się je jako nierozprzestrzeniające ognia. Wskutek ewentualnego pożaru mocowania powinny zachować swoją integralność, co oznacza, że zostaną zapewnione właściwe warunki do ewakuacji ludzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut.

Konstrukcja fotowoltaiczna na elewację, tzw. system BIPV, firmy AGS posiada pomiędzy materiałem izolacyjnym a okładziną wierzchnią 20 mm szczeliny. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić poprawę izolacji cieplnej obiektu i prawidłowe odprowadzanie wilgoci. System oparty jest o stalowe konsole pasywne, pokryte innowacyjną powłoką metaliczną, zapewniającą długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Parametry izolacyjne systemów elewacyjnych AGS

Montaż paneli PV na elewacji budynku wymaga zastosowania się do obowiązujących przepisów i uwarunkowań prawnych. Podczas realizacji takiej inwestycji konieczne jest uwzględnienie ochrony cieplnej budynku, bezpieczeństwa użytkowego oraz bezpieczeństwa pożarowego. Wyjątkowo bezpieczne i trwałe rozwiązania w tym zakresie proponuje firma AGS.

Do najważniejszych cech systemów BIPV firmy AGS należą:

  • spełnianie nowych wymagań Warunków Technicznych związanych ze współczynnikiem ciepła (Ucmax= 0,20 W/m2⋅K);
  • spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut;
  • odporność na korozję do klasy korozyjnej środowiska C5.

Parametry te sprawiają, że systemy elewacyjne AGS znacznie przewyższają swoimi właściwościami produkty innych firm. Ich odpowiednio zaprojektowana konstrukcja oraz wykonanie ze stali nierdzewnej lub ze stali GD 350 pokrytej powłoką antykorozyjną Magnelis® gwarantują spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych, dotyczących oferowanych rozwiązań. To specjalna powłoka, która gwarantuje ochronę w nawet najbardziej agresywnych warunkach środowiskowych do klasy korozyjnej C5 oraz zapewniającą trwałość ogniową do 120 min. Potwierdzona badaniami ognioodporność oraz Krajowa Ocena Techniczna są udokumentowaniem najwyższej jakości AGS.

Rodzaje systemów BIPV od AGS

W naszej ofercie można znaleźć kilka rodzai konstrukcji fotowoltaicznych na pionową ścianę tzw. system BIPV:

      • BIPV klejony, to system wykorzystujący profile punktowe, umożliwiające montaż systemu elewacyjnego przeznaczonego do modułów ramkowych w orientacji pionowej. Mocowanie odbywa się za metodą mechaniczną, 
      • BIPV mocowany mechanicznie, jest systemem stosującym profilie punktowe (krótkie), które pozwalają na montaż systemu elewacyjnego przeznaczonego dla modułów ramkowych w orientacji poziomej. Tu również do montażu używa się metody mechanicznej,

Posiadamy własny Dział Projektowy, który poza projektowaniem indywidualnych konstrukcji do PV na elewację, zapewnia profesjonalne doradztwo oraz daje gwarancję najwyższej jakości. Więcej szczegółowych informacji o naszych systemach BIPV, znajdą Państwo poniżej.

Produkujemy również inne systemy mocowań, np.: profile montażowe, wykorzystywane jako ruszty do mocowania okładzin zewnętrznych, takie jak profile aluminiowe czy profile stalowe. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!