POBIERZ KATALOG

AGS pretendentem do otrzymania tytułu Lidera Zmian Funduszy Europejskich!

AGS uczestniczy w konkursie „Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023”, organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs, składający się z siedmiu kategorii głównych, rozstrzygany będzie w dwóch trybach – podczas tajnych obrad Kapituły Konkursowej oraz w drodze głosowania internetowego. Celem konkursu jest podkreślenie efektów projektów realizowanych dzięki temu programowi.

W ramach środków pozyskanych z programu spółka AGS wdrożyła do produkcji zlecone i dedykowane spółce wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych było możliwe dzięki zakupowi nowej linii technologicznej do cięcia laserowego. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszy Europejskich powstała innowacja produktowa – grupa mocowań o wyróżniających się tłoczeniach i perforacjach, wpływających na efektywność energetyczną budynków, na których zostaną zainstalowane. Celem konkursu jest podkreślenie efektów projektów realizowanych dzięki temu programowi.

Głęboko wierzymy, że nasze działania bezpośrednio i znacząco przyczyniają się do szybkiego, ale jednocześnie zrównoważonego rozwoju całego Mazowsza. Celem, który przyświecał nam przez ostatnie lata, było wprowadzenie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu naszego najbliższego otoczenia. Tworzenie rozwiązań, prowadzących do zapewnienia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń, nadal pozostają filarem naszej codziennej działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Nasze zaangażowanie w rozwój regionu zostało docenione, a teraz mamy szansę zdobyć uznanie również na szczeblu ogólnopolskim.

Zachęcamy serdecznie do oddawania głosów na nasz projekt, który otrzymał numer 116 w kategorii „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie„.

Możliwość głosowania zakończy się dnia 16 października o godzinie 23:59.

Warto zaznaczyć, że 1 osoba może zagłosować raz dziennie na 1 projekt.

Dziękujemy za wsparcie i zaufanie!

Głosuj tutaj!