POBIERZ KATALOG

Rewelacyjne wyniki badań współczynnika λ konsol typu HI+

Firma AGS sp. z o.o.  zakończyła kolejny etap badań polegający na określeniu współczynnika λ dla swoich opatentowanych rozwiązań. Otrzymane wyniki pozwalają na spełnienie wymogów związanych z ochroną termiczną budynku spełniając parametry obowiązujące od roku 2021. Jednocześnie łączniki nie wymagają zastosowania tzw. podkładek i/lub przekładek termicznych wykonanych z elementów nie metalicznych, które ulegają zniszczeniu podczas pożaru oraz często nie są sklasyfikowane pod względem rozprzestrzeniania ognia. W związku z powyższym na podstawie przeprowadzonych badań przewodności oraz testów porównawczych z dostępnymi systemami na rynku wykonano szersze opracowania na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.