POBIERZ KATALOG

Uzyskanie oceny technicznej w zakresie § 225 WT

Z przyjemnością informujemy, że firma Ags sp. z o.o. uzyskała ocenę techniczną dotyczącą trwałości w warunkach pożaru podkonstrukcji mocującej elementy budowlane systemu AGS. Przypominamy, że zgodnie z regulacją § 225 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. Wykonana analiza potwierdziła jednoznacznie, że systemy mocujące firmy AGS Sp. z o.o. wyczerpują przesłanki powyższego przepisu w zakresie uniemożliwienia odpadania elementów okładzin elewacyjnych w czasie co najmniej 60 a nawet 120 minut.