POBIERZ KATALOG

AGS Sp. z o.o. uzyskała aktualizację Krajowej Oceny Technicznej

AGS Sp. z o.o. uzyskała aktualizację Krajowej Oceny Technicznej (KOT). Dokument ten zaświadcza, że wszystkie wyroby AGS do mocowania elewacji wentylowanych oraz innych okładzin ściennych zostały przebadane i są w pełni bezpieczne!
Zgodnie z nowymi standardami Warunków Technicznych, obowiązującymi od 1 stycznia 2021 roku, wszystkie produkty AGS spełniają wytyczne w zakresie ochrony cieplej budynków. Konsole pasywne proponowane przez AGS stanowią najlepszą alternatywę cenową w odniesieniu do konsol aluminiowych, niespełniających już nowych przepisów dot. ochrony cieplnej budynków.

Uzyskana aktualizacja KOT dotyczy m.in. badań konsol i rusztów, pokrytych innowacyjną powłoką antykorozyjną. Nowe wyroby zwarte w przedmiotowej specyfikacji technicznej AGS posiadają między innymi następujące właściwości funkcyjno-użytkowe:

– wysoka izolacyjność termiczna – bez konieczności stosowania elementów palnych (przekładek i izolatorów),
– przeznaczenie do kategorii korozyjnej środowiska od C1 do C5,
– spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru – w czasie aż 120 minut,
– możliwość stosowania powyżej 25 m wysokości – zgodnie z wymaganiami §216 pkt. 8,
– możliwość stosowania na ścianach oddzieleni p-poż zgodnie z §235 pkt. 2,
– klasa reakcji na ogień A1 oraz NRO,
– wysoka nośność przebadana według EAD 034 oraz EAD 090062-00-0404:2018,
– zgodność z alkaicznymi materiałami budowlanymi oraz aluminium. Tym samym nie wymagane jest stosowania jakichkolwiek przekładek.
ITB_KOT_2017_0097 wydanie 2

Sprawdź również: