POBIERZ KATALOG

Badania systemu AGS w Instytucie Techniki Budowlanej

Stalowy system podkonstrukcji do elewacji wentylowanej AGS przeszedł właśnie kolejne badania w Instytucie Techniki Budowlanej. Przeprowadzone badania potwierdziły bardzo wysoką nośność w zakresie oddziaływania sił pionowych i poziomych wg EAD 090034-00-0404:2016.

Proponowane przez AGS rozwiązania charakteryzują się trwałością oraz pasywnością w zakresie ochrony cieplnej budynku. Systemy świetnie sprawdzają się w agresywnych środowiskach korozyjnych – nawet do klasy C5. Ponadto systemy AGS spełniają wymogi §225 WT w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru aż do 120 minut.