POBIERZ KATALOG

Badania trwałości mocowań elewacji w warunkach pożaru – zakończone sukcesem

29 czerwca bieżącego roku spółka AGS przy współpracy z firmą ISOVER oraz EQUITONE wykonała badania ogniowe zestawu elewacji wentylowanej w zakresie wymogów związanych z § 225 Warunków Technicznych tj. trwałości mocowań elewacji w warunkach pożaru. Testy zostały przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach.

Przeprowadzona próba zakończyła się niekwestionowanym sukcesem, a badany zestaw spełnił wymagania w/w Warunków Technicznych w czasie nie krótszym niż 120 minut. Należy dodać, że dotychczas w Polsce nikt nie osiągnął nawet zbliżonego wyniku przy testach tego typu rozwiązań.

Pomyślne wyniki badań zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu innowacyjnej pasywnej podkonstrukcji firmy AGS. Testom zostały poddane poniższe warianty elewacji:

  1. Okładziny włókno-cementowe klejone bezpośrednio w pasie nadprożowo-podokiennym nad oknem bez odporności ogniowej. Wynik badania 120 minut. Przy czym ruszt (mocowanie okładzin) zachował trwałość do końca badania.
  2. Okładziny włókno-cementowe nitowane bezpośrednio w pasie nadprożowo-podokiennym nad oknem bez odporności ogniowej. Wynik badania 120 min. Przy czym ruszt zachował trwałość do końca badania.
  3. Okładziny włókno-cementowe mocowane za pośrednictwem tyłowkrętek systemu AGS, bezpośrednio w pasie nadprożowo-podokiennym, nad oknem bez odporności ogniowej. Wynik badania 120 minut. Przy czym ruszt zachował trwałość do końca badania.
  4. Okładziny włókno-cementowe, okładziny CEDRAL mocowane za pośrednictwem kleju lub mocowań mechanicznych poza oknem bez odporności ogniowej. Wynik badania 120 minut.

Jako izolację termiczną zastosowano produkty firmy ISOVER w odmianach:

  • Izolacja typu ISOVER Super-Vent
  • Izolacja typu ISOVER Panel-Płyta Plus
  • Izolacja typu ISOVER Super-Vent Plus
  • Izolacja typu ISOVER Polterm Max Plus
  • Izolacja typu ISOVER Polterm Max gr

W strefie najwyższego oddziaływania ognia zastosowano wełną szklaną chrakteryzującą się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Jednak stosując ruszt firmy AGS oparty na konsolach nierdzewnych wełna nie była dodatkowo kołkowana.

Osiągnięte wyniki badań pokazują wyższość rozwiązań nad systemami opartymi na konsolach aluminiowych, gdzie podczas badania muszą być one schowane szczelnie w izolacji termicznej z wełny skalnej, aby nie uległy całkowitemu zniszczeniu.

Podczas analizy wyników badań systemów składających się w całości z aluminium w raportach pojawiają się zapisy:

„Aby w świetle wymogów § 225 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury rozwiązanie z zastosowaniem aluminiowego rusztu wg opisu technicznego mogło być uznane za bezpieczne, możliwość wypalenia fragmentu rusztu do wysokości około 500 – 700 mm powyżej otworu okiennego/bezklasowego przeszklenia, w przypadku pożaru trwającego 60 min, powinna być uzgodniona z Projektantem”.

Taki zapis stawia pod znakiem zapytania zastosowanie systemu opartego wyłącznie o detale aluminiowe w pasach nadprożowo-podokiennych.

Innym ważnym aspektem podczas montażu elewacji wentylowanej jest możliwości klejenia płyt w pasie przeciwpożarowym bezpośrednio nad oknem bez odporności ogniowej. Analiza dokładnych zapisów w raportach z badań wykonanych dotychczas wskazuje, że samo klejenie jest dopuszczalne jednak poza w/w obszarem.

Wszystkie powyższe wątpliwości eliminuje zastosowanie zestawu elewacji wentylowanej zaprojektowanego i wykonanego przy współpracy firm AGS,  ISOVER i EQUITONE.