POBIERZ KATALOG

Dobór konsol do elewacji wentylowanych

Dobór konsol do elewacji wentylowanych musi uwzględniać kilka bardzo istotnych czynników. Mają one bowiem duże znaczenie dla zachowania odpowiedniego poziomu termoizolacyjności budynku, ograniczenie strat ciepła oraz spełnienie wymogów przeciwpożarowych. Systemy mocowań biorą czynny udział w ich regulacji. Na co więc zwracać uwagę wybierając je? Które czynniki są najważniejsze?

Na co zwracać uwagę? – Nowe wytyczne w 2021 r.

Ponieważ konsole są głównymi elementami montującymi elewacje wentylowane do budynków, podlegają pod przepisy określające termoizolacyjność ścian. Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe wymagania Warunków Technicznych, które zmniejszyły współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich budynków o 0,03 W/m²⋅K. Przepis ten ma więc bezpośredni wpływ na dobór konsol do elewacji wentylowanych. Warto pamiętać, że oprócz Wytycznych Technicznych, wybierając je należy wziąć pod uwagę między innymi:

  • rodzaj okładziny,
  • sposób mocowania okładziny,
  • materiał wykonania ścian,
  • strefę wiatrową i korozyjną.

Ponadto istotnym obowiązującym wymogiem dla konsol jest odpowiednia ogniotrwałość. Przepisy określają czas, w którym konstrukcja nie może odpaść od ścian budynku w trakcie pożaru. Uwzględnienie wszystkich tych aspektów, łącznie z nowymi WT, powoduje, że większość dostępnych na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych nie spełnia koniecznych wymogów.

Parametry izolacyjne konsol

Dobierając konsole do elewacji wentylowanych należy znaleźć produkty, które spełniają wszystkie z powyższych wymogów. Jako nieliczne z dostępnych na rynku są nimi systemy AGS. Do najważniejszych cech naszych konsol należą:

  • spełnianie nowych wymagań Warunków Technicznych związanych z współczynnikiem ciepła (Ucmax = 0,20 W/m2⋅K);
  • spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych budynków w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut;
  • odporność na korozję;
  • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0097.

Parametry te sprawiają, że konsole AGS znacznie przewyższają produkty innych firm. Ich odpowiednio zaprojektowana konstrukcja oraz wykonanie z blachy nierdzewnej lub ze stali GD 350 pokrytej powłoką antykorozyjną Magnelis®, gwarantują najlepsze właściwości. Ognioodporność potwierdzają m.in. badania w Instytucie Techniki Budowlanej, które dowodzą nieodpadanie elementów okładzin elewacyjnych w czasie 120 minut – tj. w czasie dwa razy dłuższym niż wymagają tego przepisy. Również Krajowa Ocena Techniczna jest udokumentowaniem jakości AGS. Decydując się na pasywne konsole do elewacji wentylowanych, możesz być pewien, że odpowiednio spełnią one swoje zadanie.

Podsumowanie

Konsole do elewacji wentylowanych, jako elementy systemu okładzin, podlegają wielu przepisom. Bardzo ważne jest więc, aby decydując się na ich montaż, współpracować ze spełniającymi standardy producentami. Produkty AGS posiadają odpowiednie parametry izolacyjne, dzięki czemu zapewniają spełnianie Warunków Technicznych dla budynków. Ponadto spełniają także bardzo istotne wymogi przeciwpożarowe i normy trwałości. Tym samym są wiodącymi konsolami na rynku. Firma AGS posiada własny Dział Projektowy, który poza projektowaniem mocowań do elewacji, zapewnia profesjonalne doradztwo w wyborze elementów oraz daje gwarancję najwyższej jakości.