POBIERZ KATALOG

Kolejna inwestycja z użyciem rozwiązań AGS zostanie zrealizowana w Łodzi

Generalny wykonawca SKANSKA S.A. wybrał nasze wyroby do realizacji elewacji wentylowanej obiektu biurowego w Łodzi przy ul. Składowej i Nowowęglowej. Jest to kolejny projekt wymagający nietypowych rozwiązań technicznych, które jednocześnie mają spełniać wymogi związane z ochroną termiczną budynku oraz odpornością elewacji na odpadanie podczas pożaru w wymaganym czasie. Nasze wyroby z dużym zapasem spełniają wszystkie wymagania w tym zakresie.