POBIERZ KATALOG

Nowy system łączników zatapianych w płytach betonowych

W trzecim kwartale bieżącego roku pracownicy działu Rozwoju i Wdrożeń opracowali innowacyjne rozwiązanie w postaci sytemu łączników zatapianych w płytach betonowych GRC. Zaprojektowane elementy są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być wykorzystywane do płyt o minimalnej grubości 18 mm. Przed wprowadzeniem łączników do obrotu i stosowania laboratorium AGS przeprowadziło próby wyrywania, które potwierdziły oczekiwane parametry detali. Podczas testów wykonanych na sezonowanych próbkach (7 dniowych) siła wyrywania poszczególnych elementów wynosiła 3,3 kN, co jest wartością wyższą od wymaganej dla tego typu punktowych mocowań. Warto dodać, że próbki po sezonowaniu 21 dni wykazują dużo większe parametry wytrzymałościowe osadzenia zatapianych elementów.

Podobne próby wyrywania łączników będą przeprowadzane każdorazowo przy wykorzystaniu materiałów kolejnych producentów.