POBIERZ KATALOG

Opinia techniczna dla systemu elewacji Tubądzin – AGS

System elewacji Tubądzin – AGS uzyskał opinię techniczną w zakresie §225 Warunków Technicznych dot. zamocowań klejonych i mocowanych mechanicznie. Opinia ta pozwala na mocowanie widoczne i niewidoczne w każdym miejscu elewacji danego budynku.

Dzięki zastosowaniu podkonstrukcji stalowej AGS, opartej na innowacyjnym materiale, możliwe jest klejenie okładzin w strefie pasa nadprożowo-podokiennego z niewidocznymi podparciami od dołu płyt.

Konsole pasywne HI+ są sklasyfikowane w klasie reakcji na ogień jako A1, co umożliwia mocowanie elewacji powyżej 25 m wysokości oraz na ścianach oddzieleń przeciwpożarowych.