POBIERZ KATALOG

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Firma AGS Sp. z o.o. w dniu 25 sierpnia 2016r podpisała umowę o dofinansowanie projektu  „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o. ”  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Należy nadmienić, że badania maja na celu zoptymalizowanie innowacyjnych rozwiązań AGS   dedykowanych do mocowania elewacji wentylowanych w zakresie paramentów nośnych oraz przewodzenia termicznego łącznika.