POBIERZ KATALOG

Raport wydany przez Politechnikę Warszawską

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016R POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDAŁA RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKA Λ DLA KONSOL AGS TYPU HI+

Politechnika Warszawska w dniu 26 października 2016r w wyniku poprzedzających badań opracowała i wydała raport z badań dotyczącego określenia rzeczywistego współczynnika przewodzenia ciepła dla łączników budowlanych AGS typu HI+. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdziły, że konsole termiczne pomysłu AGS posiadają parametr λ=4,26 W/(m*K). Dzięki temu nasze rozwiązania spełniają wymogi związane z ochroną termiczną budynku nawet te obowiązujące od roku 2021. Badania są wynikiem projektu współfinansowanego przez Fundusze Europejskie pt. „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o. ” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

raport_z_badan