POBIERZ KATALOG

Raport wydany przez Politechnikę Warszawską

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDAŁA RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY ODPORNOŚCI PODKONSTRUKCJI W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI POŁACZEŃ ELEMENTÓW ORAZ TOLERANCJI KSZTAŁTÓW I WYMIARÓW

W dniu 16 stycznia 2017r w wyniku poprzedzających badań przy współpracy Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej został opracowany i wydany raport z badań dotyczącego wytrzymałości połączeń elementów podkonstrukcji oraz określenie tolerancji kształtu i wymiarów. Badania są wynikiem projektu współfinansowanego przez Fundusze Europejskie pt. „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzecz AGS Sp. z o.o. ” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Są to pierwsze w kraju dokumenty określające cechy techniczne podkonstrukcji do montażu elewacji wentylowanych wykonanych ze stali nierdzewnej o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła.