POBIERZ KATALOG

Ruszty do elewacji – najważniejsze informacje

Ruszt pod elewację to element konstrukcyjny elewacji wentylowanej (podkonstrukcja). Mocuje się go bezpośrednio do konsol jako system mocowania do okładzin elewacyjnych. Może być wykonany z różnych materiałów, co pozwala na zastosowanie elewacji wentylowanej w wielu warunkach środowiskowych. Niektóre z nich potrafią osiągnąć wysokie parametry jakościowe. Jaki ruszt do elewacji jest najlepszy?

Ruszty do elewacji dostępne na rynku

Ruszty do elewacji wytwarza się głównie z aluminium, drewna i stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę poszczególnych rusztów.

Ruszt aluminiowy

Ruszt aluminiowy jest najpopularniejszym z rusztów i składa się z profili elewacyjnych pionowych i uchwytów, przy pomocy których jest mocowany do konsol. Pionowy element rusztu wykonuje się z kątownika lub teownika, a wymiary profili dobiera się zgodnie z katalogiem wyrobów hutniczych.

Profile pionowe mocuje się do ściany konstrukcyjnej przez wykonane z kątownika nierównoramiennego konsole, które łączy się z nimi przy pomocy wkrętów lub nitów, uwzględniając jeden punkt stały zamocowania. Pozostałe łączenia są przesuwne, aby skompensować przemieszczenia powstające przy zmianach temperatury. Długość aluminiowych profili pionowych jest ograniczona do około 3 m, ze względu na rozszerzalność cieplną tego materiału. Do elementów rusztów aluminiowych najlepiej stosować też łączniki aluminiowe, aby uniknąć zjawiska korozji elektrochemicznej (galwanicznej).

Ruszt drewniany

Drewniany ruszt pod elewacje to drugi pod względem popularności rodzaj podkonstrukcji elewacji wentylowanej. Może być pojedynczy albo krzyżowy, w zależności od wymaganego dystansu od ściany konstrukcyjnej. Najczęściej jest wykorzystywany w budownictwie o konstrukcji szkieletowej drewnianej lub w niskich obiektach. Stosuje się go także do wykonywania szczelin wentylacyjnych w pozbawionych izolacji termicznej remontowanych elewacjach. Do wykonania dystansu od ściany o odległości powyżej 60 mm wykorzystuje się ruszt krzyżowy, poziome rygle i pionowe łaty. Przy większych odległościach stosuje się większe przekroje łat oraz wprowadza stalowe elementy mocujące. Do połączeń okładziny elewacyjnej z drewnianym rusztem stosuje się głównie wkręty oraz rzadko, klejenie.

Drewno jako naturalny materiał jest podatne na korozję biologiczną, dlatego musi być zaimpregnowane przeciwko grzybom i pleśni. Drewniane ruszty do elewacji mają zastosowanie głównie do okładzin elewacyjnych z płyt drewnianych lub drewnopochodnych oraz z płyt z włókno-cementu.

Ruszty ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej

Ostatnim rodzajem rusztów pod elewacje wentylowane są elementy stalowe ocynkowane, malowane albo ze stali nierdzewnej. Stosuje się tu kształtowniki zimnogięte, takie jak ceowniki, zetowniki lub kątowniki. Charakteryzują się one niską wagą i możliwościami wykonania profili elewacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb architektonicznych.

Ten rodzaj rusztów do elewacji jest najmniej popularny ze względu na wysoki koszt materiałów. Podczas montażu należy także zadbać o zabezpieczenie rozwierceń i cięć elementów przed korozją. Są one wykorzystywane głównie jako podkonstrukcje dla ciężkich okładzin z płyt kamiennych.

Ruszt do elewacji z powłoką Magnelis®

Ruszty do elewacji produkowane przez AGS z blachy nierdzewnej lub stali GD 350 są pokryte nowoczesną powłoką antykorozyjną Magnelis®. Gwarantuje ona ich najlepsze właściwości i sprawia, że przewyższają jakością produkty innych firm. Atuty powłoki Magnelis® to:

  • zgodność z alkalicznymi materiałami budowlanymi, takimi jak beton i zaprawa murarska;
  • najlepsza kosztowo alternatywa dla aluminium, stali nierdzewnej oraz cynkowania zanurzeniowego;
  • certyfikowanie do stosowania w środowisku C5 jako jedyna z powłok metalicznych;
  • spełnienie wymogów certyfikacji LEED i BREEAM;
  • zredukowanie oddziaływania na środowisko dzięki o 75% mniejszej zawartości cynku;
  • możliwość wtórnego przerobu w 100%, brak substancji szkodliwych w składzie.

Ruszty do elewacji od AGS

Ruszty pionowe i poziome naszej produkcji są wykonane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6063 / EN AW 6060 / EN AW 6005 lub profilowanych elementów ze stali pokrytej powłoką metaliczną Magnelis®, gwarantującą ochronę w nawet najbardziej agresywnych warunkach środowiskowych do klasy korozyjnej C5 oraz zapewniającą trwałość ogniową do 120 min. Jest to czas dwa razy dłuższy, niż wymagają tego przepisy. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0097 klasyfikuje nasz zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji jako niepalny w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

Jako element systemów mocowań elewacji wentylowanych, nasz ruszt do elewacji spełnia lub przewyższa wymogi określone w wytycznych Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności termicznej ścian z uwzględnieniem mostków termicznych. Ponadto dzięki zastosowaniu powłoki Magnelis® jest odporny na korozję.

Ruszty do elewacji firmy AGS mają obecnie najlepsze jakościowo parametry na rynku.