POBIERZ KATALOG

Sukces w badaniach zgodnie z ETAG 034

Z przyjemnością informujemy, że jako pierwsi przebadaliśmy zgodnie z ETAG 034 wszystkie odmiany naszych konsol w zakresie obciążeń siłami poziomymi i pionowymi. Oznacza to, że wszystkie nasze wyroby mają określone wartości obciążeń odkształcających je w zakresie 0,5; 1; 2,5; 3; 5 i 6 mm. Tym samym projektanci dostaną konkretne parametry wartościowe, a co się z tym wiąże przyjmą współczynniki bezpieczeństwa 1,35 zamiast 1,5 jak to ma miejsce w przypadku konsol nie przebadanych w pełnym zakresie.

Nie bez znaczenia pozostaje to przy wstępnych doborach łączników podczas wycen jak i późniejszych pracach konstrukcyjno-projektowych. Powyższe wyniki pozwalają wygenerować oszczędność czasu, pieniędzy i zminimalizować pomyłki kosztorysowe. Załączona , przykładowa karta pokazuje schemat obciążeń w tym konkretne wyniki badań. Tego typu metryczka zawierająca parametry wytrzymałościowe, rodzaj materiału oraz współczynnikiem przewodzenia ciepła łącznika jest wystawiana dla każdego rodzaju naszych wyrobów. Na uwagę zasługuje bardzo wysoka nośność opatentowanych rozwiązań AGS. Dodatkowo informujemy, że na bieżąco jesteśmy wstanie opracowywać indywidulane rozwiązania w zakresie szerokości i wysięgów naszych wyrobów, których parametry wytrzymałościowe w przeciągu jednego dnia są określane przy pomocy urządzenia badającego powyższe parametry.