POBIERZ KATALOG

Systemy solarne BIPV do mocowania na elewacji budynku

Systemy BIPV zyskują coraz większe uznanie architektów, projektujących budynki pasywne. Pozwalają bowiem osiągnąć wyjątkowy design, jednocześnie zasilając obiekty energią słoneczną, pozyskaną z paneli fotowoltaicznych. System fotowoltaiczny zintegrowany z budynkiem powprawia izolację cieplną i pozwala na odprowadzanie wilgoci. Wysokiej jakości podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne proponuje firma AGS.

Firma AGS posiada w swojej ofercie dwa rodzaje systemów do mocowania modułów na ścianie elewacji: klejone oraz mocowane mechanicznie. Podkonstrukcje klejone stosuje się do montażu modułów bezramkowych – typu szkło-szkło, natomiast podkonstrukcje mocowane mechanicznie do montażu modułów z ramkami. W obu rozwiązaniach możliwe jest mocowanie w układzie pionowym, jak i poziomym.

Fot. 1. System zawieszkowy BIPV – mocowany mechanicznie

Fot. 2. System zawieszkowy BIPV – klejony

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przyjmuje się, że na budynkach wysokich i wysokościowych (tj. ponad 25 m nad poziomem terenu) konstrukcje fotowoltaiczne powinny być mocowane w sposób mechaniczny. W tym przypadku podkonstrukcje powinny być również wykonane z materiałów niepalnych. Warto podkreślić, że systemy BIPV produkcji AGS są materiałami o potwierdzonych cechach pożarowych, dlatego kwalifikuje się je jako nierozprzestrzeniające ognia. Wskutek ewentualnego pożaru mocowania powinny zachować swoją integralność, co oznacza, że powinny zostać zapewnione właściwe warunki do ewakuacji ludzi w czasie nie dłuższym niż 120 minut.
Konstrukcja fotowoltaiczna na elewację, tzw. system BIPV, firmy AGS posiada pomiędzy materiałem izolacyjnym a okładziną wierzchnią 20 mm szczeliny. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić poprawę izolacji cieplnej obiektu i prawidłowe odprowadzanie wilgoci. System oparty jest na stalowych konsolach pasywnych, pokrytych innowacyjną powłoką metaliczną, zapewniającą długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Parametry izolacyjne systemów elewacyjnych AGS
Montaż paneli PV na elewacji budynku wymaga zastosowania się do obowiązujących przepisów i uwarunkowań prawnych. Podczas realizacji takiej inwestycji konieczne jest uwzględnienie ochrony cieplnej budynku, bezpieczeństwa użytkowego oraz bezpieczeństwa pożarowego. Wyjątkowo bezpieczne i trwałe rozwiązania w tym zakresie proponuje firma AGS.

Do najważniejszych cech systemów BIPV firmy AGS należą:
spełnianie nowych wymagań Warunków Technicznych związanych ze współczynnikiem ciepła (Ucmax = 0,20 W/m2⋅K);
spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut;
odporność na korozję do klasy korozyjnej środowiska C5.

Parametry te sprawiają, że systemy elewacyjne AGS znacznie przewyższają swoimi właściwościami produkty innych firm. Ich odpowiednio zaprojektowana konstrukcja oraz wykonanie ze stali nierdzewnej lub ze stali GD 350 pokrytej powłoką antykorozyjną Magnelis® gwarantują spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych, dotyczących oferowanych rozwiązań. Potwierdzona badaniami ognioodporność oraz Krajowa Ocena Techniczna są udokumentowaniem najwyższej jakości AGS.

Warto dodać, że firma AGS ma w ofercie również inne systemy mocowań, w tym: profile montażowe, wykorzystywane jako ruszty do mocowania okładzin zewnętrznych, np. profile aluminiowe czy profile stalowe.